Emocinės gerovės konsultantai

Kas yra emocinės gerovės konsultantas? Konsultantų sąrašas ir kontaktai pateikti žemiau.

 

EMOCINĖS GEROVĖS KONSULTANTAI


Emocinės gerovės konsultantu gali būti:
• fizinis asmuo, turintis aukštąjį sveikatos mokslų krypčių grupės medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos, slaugos, akušerijos studijų krypties arba socialinių mokslų krypčių grupės socialinio darbo, psichologijos studijų krypties išsilavinimą ir baigęs ne mažiau kaip 320 valandų trukmės emocinės gerovės konsultavimo pagrindų podiplominių studijų programą, paremtą kognityvine ir elgesio terapija, ir turintis tai įrodantį dokumentą (toliau – EGK specialistas).


Emocinės gerovės konsultantų pagrindinės funkcijos:
• Organizuoti pirminį susitikimą, kurio metu, atliekant apklausą, įvertinti besikreipiančio asmens psichikos sveikatos poreikius, psichologinės gerovės lygį ir rizikos veiksnius bei sudaryti paslaugų teikimo planą.
• Psichikos sveikatos poreikiai, psichologinės gerovės lygis ir rizikos veiksniai įvertinami remiantis Emocinės gerovės konsultantų centrų darbo ataskaitomis ir pildomų klausimynų bei skalių analize. Kilus įtarimų, jog pasireiškia psichikos ir elgesio sutrikimų požymiai, kuriems esant Emocinės gerovės konsultantas savo kompetencijų ribose negali padėti, rekomenduoti kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, suteikti informaciją, kuri įstaiga tokias paslaugas teikia bei paaiškinti šių paslaugų gavimo tvarką.
• Pagal pirmojo susitikimo metu sudarytą paslaugų teikimo planą teikti įrodymais pagrįstas žemo intensyvumo emocinės gerovės konsultavimo paslaugas individualiai asmenims, susiduriantiems su emociniais sunkumais bei numatyta tvarka konsultacijų metu periodiškai atlikti emocinės būklės vertinimą.
• Administruoti savo veiklą, t. y. pildyti paslaugų teikimo žurnalą, kuriame turi būti nurodomi paslaugų gavėjo duomenys, laikantis konfidencialumo užtikrinimo principų, atvykimo laikas, suteiktos konsultacijos trukmė, nuolat pildyti paslaugos gavėjo standartinės emocinės būklės vertinimo klausimynų rezultatus.
• Prireikus nepriskirtais Emocinės gerovės konsultanto kompetencijai klausimais rekomenduoti paslaugų gavėjams kreiptis į atitinkamos srities specialistą ar įstaigą.
• Nuolat kelti Emocinės gerovės konsultanto kvalifikaciją dalyvaujant podiplominiuose mokymuose, konferencijose, seminaruose ir supervizijose, kontrolė galima kaip psichologų – per 5 metus ne mažiau 120 tobulinimosi valandų
.

EMOCINĖS GEROVĖS KONSULTANTŲ PASLAUGOS TIKSLINĖ GRUPĖ

  • Emocinės gerovės konsultantų tikslinė grupė, arba klientai (toliau - paslaugos gavėjai) – tai suaugę asmenys nuo 18 metų, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai. Modelį ištobulinus ir išbandžius su suaugusiais asmenimis galima numatyti paslaugų teikimą ir vaikams nuo 16 metų. Tokiu atveju prieš teikiant paslaugas yra būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas.
  • Klientai kreipiasi į Gerovės konsultantų centrą dėl paslaugų suteikimo patys arba pagal rekomendacijas. 


EMOCINĖS GEROVĖS KONSULTANTŲ KONTAKTAI

1. Nadežda Labutienė    Ignalinos r. 861928887 https://www.geroveignalinoje.lt
2. Žaneta Meidūnienė    Ignalinos r. 862228895 https://www.geroveignalinoje.lt
3. Fausta Cikanavičienė Jonavos r. 834920514 https://www.jonavosspc.lt
4. Dalia Gataveckienė Jonavos r. 834954722 https://www.jonavosspc.lt
5. Jolita Puidokienė    Joniškio r. 860488159 geroves.konsultantai@gmail.com
6. Jolita Rudienė Joniškio r. 862799069 geroves.konsultantai@gmail.com
7. Iveta Mikulskaitė-Plikienė Kalvarija 865939267 geroveskonsultantai@kalvarijaspc.lt
8. Greta Bendaravičienė, Kalvarija, 867406009, geroveskonsultantai@kalvarijaspc.lt.
9. Karolina Brazaitytė Kauno r. 867805419 karolina.brazaityte@kaunorvsb.lt
10. Skaidrė Kepalienė Kauno r. 867806931 skaidre.kepaliene@kaunorvsb.lt
11. Paulina Žarovaitė Kauno r. 867804021 paulina.zarovaite@kaunorvsb.lt
12. Eglė Liepinė Kazlų Rūda 860424857 http://gerovekazlurudoje.lt
13. Greta Račkauskaitė Klaipėdos r. 865993739 greta.rackauskaite@visuomenessveikata.lt
14. Aistė Marozienė Pagėgiai 861469129 https://gerovepagegiuose.lt
15. Artūras Kerevičius Palanga 861747969 arturas.kerevicius@palangosspc.lt

16. Ginta Kazlauskienė    Skuodo r. 862019505 https://geroveskonsultantaiskuode.lt

17. Julita Šiemaitė    Skuodo r. 862019505 https://geroveskonsultantaiskuode.lt
18. Sonata Daukintienė    Šiaulių r. 865789227 geroves.konsultante@gmail.com
19. Danguolė Kraskauskienė    Šiaulių r. 860199876 geroves.konsultante@gmail.com
20. Rasa Gailienė    Šilalės r. 866476207  geroveskonsultantai@silale.lt
21. Raimonda Lekavičienė    Šilalės r. 864967445 geroveskonsultantai@silale.lt
22. Jurgita Juškienė    Telšių r. 862099140 https://gerovetelsiuose.lt
23. Eglė Bortnikienė   Vilniaus m. 860809733 geroves.konsultantai@vilnius.lt
24. Lina Butvidienė   Vilniaus m. 860809733 geroves.konsultantai@vilnius.lt

25. Asta Bečelienė, Vilniaus m., 860809733 geroves.konsultantai@vilnius.lt

26. Aistė Aleckūnaitė, Vilniaus m., 860809733 geroves.konsultantai@vilnius.lt

27. Aistė Marozienė Pagėgių sav. 861469129, aiste.maroziene@pssgc.lt